Cookies en disclaimer

Cookieverklaring

U bezoekt een website van René van den Berg Academy.

Deze cookieverklaring is van toepassing op alle websites die toebehoren tot de René van den Berg Academy, tenzij anders vermeld.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

De informatie die, door middel van cookies, door de René van den Berg Academy wordt verzameld, wordt voor analytische doeleinden gebruikt, namelijk om het gebruik van de René van den Berg Academy websites te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat de René van den Berg Academy weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

Wij gebruiken cookies ook om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser maar dit kan het functioneren van onze website beïnvloeden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze cookieverklaring tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijziging van deze verklaring
De René van den Berg Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de hoogte bent.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2019.

Disclaimer - Voorwaarden & Bepalingen

Gebruik van deze website
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze producten en diensten. Hoewel wij ons inspannen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, verklaren noch garanderen wij (expliciet noch impliciet) dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen. Wij wijzen je erop dat een deel van de informatie of gegevens op deze website enige tijd geleden geproduceerd kan zijn.

Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies en/ of welke schade dan ook voortvloeiende in een contract of onrechtmatige daad uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige daarin vervatte informatie of gegevens, of waartoe via deze website toegang wordt verkregen, of uit welke handeling of beslissing dan ook die wordt ondernomen als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

Het gebruik van eventuele links
Wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via hypertext links op deze website, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee.

Gebruik van ons eigendom
De namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website in verband met of voor het aanduiden van onze producten en/ of diensten zijn eigendom van Maatschoenatelier René van den Berg tenzij anderszins vermeld. Het verkrijgen van toegang impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/ of distribueren van deze informatie of deze namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dien je onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen.

Wettige geldigheid
Indien enige bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of onafdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Copyright
© 2019 – 2023 Maatschoenatelier René van den Berg. Alle rechten voorbehouden. Je mag uitsluitend voor eigen gebruik delen van deze website afdrukken of welke pagina dan ook downloaden naar een lokale vaste schijf van jouw personal computer. In overeenstemming met deze kennisgeving en disclaimer mag je tevens gedownloade of afgedrukte delen naar anderen kopiëren indien je ons als bron vermeldt. Wij geven geen toestemming om enige inhoud van deze website op te nemen in enig commercieel document of enige commerciële website, of in enig ander materiaal dat wordt verkocht of anderszins beschikbaar wordt gemaakt met winstoogmerken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Afgezien hiervan mag je geen deel van deze website of enige andere website reproduceren of opslaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van het privacybeleid op deze website) zijn onderhevig aan en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht.

Meer op social media: